Ekologie

Chytrá energie - Elektronická publikace v pdf - aktualita z 21.4.2010

Evropsky významné lokality Natura 2000 v našem kraji:

Polabské hůry (Přerovská hůra, Semická hůra a Vršek u Vestce)

Hrbáčkovy tůně (Přírodní rezervace Lipovka - Grádo, Káraný - Hrbáčkovy tůně)

Energie Justice Network - energetický program k podpoře komunit ohrožených znečištěním z technologií na výrobu energie a nakládání s odpady http://www.energyjustice.net/naturalgas/

Některé ze studií naleznete v sekci download v angličtině, průběžně budeme doplňovat i české překlady nebo alespoň výtahy z těchto studií v češtině.

Emise ve středočeském kraji (dle ČHMI rok 2008)