Zdroje informací

Přehled oficiálních dokumentů

Státní energetická koncepce - Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz/dokument5903.html

RWE


Detaily - podrobnosti

1 - Výroční zpráva RWE Transgas za rok 2009 - kapitola 3.1 Ekonomické výsledky