Zákony a normy

Návrh nařízení vlády č.j. 1638/09 stanovisko LRV (10.12.2009, JUDr. Pavel Zářecký)

Návrh nařízení vlády č.j. 1603/09 stanovisko LRV (3.12.2009, JUDr. Pavel Zářecký)

Nařízení vlády č.j. 1603/09 (1.1.2010, Ing. Fischer, předseda vlády, JUDr. Dusík, ministr ž.p.)

Nařízení vlády č.j. 1638/09 (? 2010, Ing. Fischer, předseda vlády, JUDr. Dusík, ministr ž.p.)

Středočeský kraj - Ochrana ovzduší - právní normy: http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/index.asp?thema=1323&item=&category