Zajímavé odkazy

Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně (Natura 2000)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrbáčkovy_tůně

Přírodní rezervace Přerovská hůra (Natura 2000)
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99erovsk%C3%A1_h%C5%AFra

Úžasné video z Polabí
http://www.youtube.com/watch?v=WHI_xoAw7VA

ČHMI, ochrana čistoty ovzduší
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/obsah.html

ČHMI
http://www.chmi.cz/uoco/data/emise/GNavEmise/obrazky/KrajeBig/kra_11.html

Registr ekonomických subjektů
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/

Překladač
www.translate.google.com

CENIA, česká informační agentura životního prostředí (EIA)
http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp?view=eia_cr

NATURA 2000 - Evropsky významné lokality
http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php