Výbuch

Explose paroplynové elektrárny Middletown Connecticut, USA byla cítit v 48 km vzdáleném East Heaven. V ČR ji plánuje RWE stavět v obytné zástavbě!

RWE představila v listopadu v Čelákovicích a v prosinci v Mochově svůj záměr stavět v bezprostřední blízkosti jejich domů obří elektrárnu ve velikosti jednoho bloku Temelína. V obou obcích však občany investor nepřesvědčil. Již celkem 22 obcí vyjádřilo jasný nesouhlas s umístěním tohoto gigantu v území středočeského kraje, RWE však jasně deklarovala, že bez ohledu na tento názor, v přípravě stavby pokračuje v prozatímní předvolební tichosti za podpory ČSSD.

Studie paroplynové elektrárny o výkonu 620 MW umístěná v Middletownu, Connecticut, USA.
(Reuters; Foto: Handout, O&G Industries website)

 

Paroplynová elektrárna společnosti RWE o výkonu 1000 MW, kterou hodlá investor umístit v katastrálním území Mochov, přibližně 450 m od nejbližších obytných zón v rezidenční lokalitě Čelákovic, přibližně 8 km od okraje Prahy.

 

Paroplynová elektrárna o výkonu 620 MW umístěná v Middletownu, Connecticut, USA krátce po explosi v neděli 7. února 2010, která zabila 

nejméně 5 mužů, otců 10 dětí. Elektrárna doposud nebyla dokončena.
(Reuters; Foto: Photograph by: Douglas Healey, Getty Images)

 


Výbuch elektrárny ve spojených státech jen potvrzuje jedno z mnoha rizik spojených s takovou stavbou a to ještě v těsné blízkosti lidských obydlí. Jestliže v Connecticutu ještě 48 km cítili výbuch, jakoby kousek od vás dopadl na zem strom, nechceme si ani představit jak by vypadaly při takovém výbuchu sousední Čelákovice, Záluží, Mochov, Nehvizdy nebo jen 8 km vzdálený okraj Prahy.
Podle informací občanských sdružení společnost RWE bohužel využívá předvolební patové a nepřehledné situace a postupně zajišťuje půdu pro svůj záměr. Ačkoli kraj o tomto záměru podle svého vyjádření ještě v listopadu nevěděl, v prosinci již zástupci kraje sdělují, že: „samospráva Středočeského kraje se bude snažit přispět k tomu, aby se nalezlo řešení vyhovující dotčeným obcím a městům“.

„Není žádné jiné řešení. Elektrárnu nechceme. 22 okolních obcí již to deklarovalo usneseními svých zastupitelstev“, dodává Martin Löser, předseda o.s. Mochov – místo pro život.

Podle představitelů občanských sdružení je Středočeský kraj již nyní leaderem na žebříčku produkce exhalací oxidů dusíku, uhlíku, prachových částic i dalších, stavba elektrárny by zvýšila některé z těchto exhalací až o 8%!

Otevřeným dopisem vyzvali členové aktivity Nechceme elektrárnu předsedu ČSSD J. Paroubka, heltmana D. Ratha a ředitele společnosti RWE Transgas aby respektovali plně stanoviska obcí a zájmy desetitisíců drobných investorů, vlastníků pozemků, domů či ostatních obyvatel a ukončili veškeré práce směřující k pokračování přípravy tohoto projektu.

Podle dostupných informací vyprodukuje podobný paroplynový gigant ročně přibližně 3.650.000 tun oxidu uhličitého (CO2), 3.434 tun oxidů dusíku (NOx). Za stejné období uvolní do ovzduší pouhým spalováním zemního plynu přibližně 3.000.000 tun vodní páry při zanedbání odpařené chladící vody čerpané z Labe.

Aktivita www.nechcemeelektrarnu.cz je společná aktivita těchto občanských sdružení:

OS Naše Čelákovice Pavel Fišera pavel.fisera@gmail.com
OS Mochov-Místo pro život Martin Loser martingrafik@gmail.com
OS Bílý vrch Richard Štrajt r.strajt@post.cz
OS Jiřina Zbyněk Pšenička zbynek.psenicka@seznam.cz
Petiční výbor Václav Vlasák vlasak.vaclav@volny.cz

 

Občanské sdružení Mochov – místo pro život, o.s. vzniklo v prosinci 2009. Jeho cílem je, kromě jiného, nabídnout občanům Mochova a osobám vlastnícím v Mochově nemovitosti, prostor pro jednání s orgány státní správy především ve věci ochrany životního prostředí v obci Mochov a jejím okolí. Impulsem pro založení této organizace bylo oznámení záměru společnosti RWE vybudovat v k.ú. Mochov obří paroplynovou elektrárnu.

kontakty: Mochov – místo pro život, o.s.
Sokolovská 24
250 87 Mochov
předseda sdružení: Martin Löser
e-mail: martingrafik@gmail.com
elektrarnamochov@seznam.cz
web: www.mochovmistoprozivot.cz
bankovní spojení: 234232680/0300

 

Použité zdroje:

Reuters, February 7, 2010http://www.vancouversun.com/news/Mass+deaths+feared+Middletown+Connecticut+power+plant+explosion+reports/2534297/story.html

RWE, Představení záměru paroplynové elektrárny v Mochově 5.11.2009
http://www.rwe.cz/cs/media/tiskove-zpravy/CCGT_RWE_ALPIQ.pdf

Prvotní informace o projektu elektrárny v Polabí (Očima občanských sdružení)
http://mochovmistoprozivot.cz/media/Studie/Prezentace%20Elektrarna%20Mochov%20v4.pdf

Produkce emisí ve Středočeském kraji dle měření ČHMI
http://mochovmistoprozivot.cz/media/Studie/Ovzdusi%20Stredocesky%20kraj.pdf


Související odkazy:

Otevřený dopis předsedovi ČSSD J. Paroubkovi, hejtmanovi D. Rathovi a řediteli RWE Transgas M. Herrmannovi
http://mochovmistoprozivot.cz/media/Otevreny%20dopis%20proti%20elektrarne%20v%20Mochove.pdf

Lokality Natura 2000 ve vzdálenosti do 5 km od lokality plánované stavby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrbáčkovy_tůně
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99erovsk%C3%A1_h%C5%AFra

Videozáznam z představení záměru v Čelákovicích
http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/prave-menu/elektrarna/