Vítáme pozastavení stavby elektrárny RWE v Mochově s rezervou, TZ 13.9.2011

Iniciativa NE ELEKTRÁRNĚ v Mochově vítá pozastavení stavby elektrárny RWE u Mochova rezervovaně

isková zpráva ze dne 13.09.2011

Společnost RWE oficiálně oznámila, že pozastavuje výstavbu paroplynové elektrárny v blízkosti obce Mochov, občanská iniciativa NE ELEKTRÁRNĚ a občané dotčených oblastí však tuto zprávu vítají s opatrností.

Záměr výstavby oznámila společnost RWE v průběhu roku 2009. Z původní elektrárny o výkonu 400 MW se však s tichým souhlasem tehdejší mochovské radnice stal kolos o výkonu 1000 MW, tedy naštěstí jen na papíře.

Zpráva vzbudila významný odpor obyvatel širokého okolí a vedla k zorganizování hnutí NE ELEKTRÁRNĚ, do kterého se v krátké době zapojili jednotlivci, občanská sdružení a nakonec i představitelé obecních samospráv okolních obcí.

Významným zlomem bylo zasedání obecního zastupitelstva Mochova dne 4.12.2009, kdy zástupci RWE nedokázali obhájit záměr elektrárny před několika stovkami obyvatel a odpovědět na konkrétní dotazy z řad obyvatel, zástupců obcí i politiků. Zastupitelstvo tak po bouřlivé diskusi vyslyšelo hlas většiny voličů Mochova podepsaných pod peticí proti elektrárně i účastníků veřejného zasedání a významnou většinou záměr odmítlo.

Podpis Májové výzvy, kterou podepsali dne 1.5.2011 v Mochově zastupitelé mnoha okolních obcí a předsedové občanských sdružení byl dalším krokem, kdy se povolební uskupení přihlásila k sílícímu hlasu odporu proti tomuto obrovskému zdroji znečištění. Iniciativu podpořila i místní akční skupina Pošembeří, a to svou naprostou většinou hlasů, záměr elektrárny v této významné zemědělské lokalitě odmítli i místopředsedkyně poslanecké sněmovny dr. Klasnová a Ing. Vysloužil, oba VV.

„Bereme včerejší rozhodnutí RWE jako dobrou zprávu, ale jsme obezřetní. Po dobu přípravy této stavby jsme zaznamenali mnoho různých spekulací a zavádějících informací. Ostatně i zpráva o pozastavení projektu obsahuje nepravdy.“ říká Milan Ptáčník, předseda občanského sdružení Mochov – místo pro život.

„RWE tvrdí, že projekt je již připravený a dokonce je údajně hotové i posouzení vlivu na životní prostředí. Tak za prvé: jednání o odprodeji posledních pozemků v držení Římskokatolické farnosti v Čelákovicích s Pražskou Arcidiecézí nejsou uzavřena a setkala se s významným odporem místních farníků; za druhé: posouzení vlivu na životní prostředí neproběhlo a proběhnout nemůže, neboť řízení o povolení takové stavby nepokročilo do fáze, kde je vůbec možné posouzení a navíc se k EIA obyčejně vyjadřují i občané a dotčené orgány, kteří k neexistujícímu dokumentu jen těžko vypracují své připomínky; za třetí: záměr je v rozporu s územním plánem regionu a zároveň s energetickou koncepcí ČR i středočeského kraje“, dodává Milan Ptáčník.

„Jsme připraveni zprávy z RWE i nadále sledovat a využít všech prostředků, aby taková stavba v našem kraji nemohla vzniknout ani v budoucnu. Ekologické zatížení by bylo extrémní, taková stavba by zcela změnila ráz krajiny i bezpečnost okolních obytných zón, které jsou několik set metrů od uváděného umístění stavby.

„Poslední zprávy jasně dokládají, že dříve zmiňované důvody jako je energetická bezpečnost či zlepšování životního prostředí jsou pouhou zástěrkou ekonomických a politických zájmů úzké skupiny lidí. Tento projekt však dokázal, že skutečná síla obyvatel této země leží ve skutečné demokracii, v tomto případě reprezentované lidmi, občanskými sdruženími - občanskou společností. Mnoho členů naší iniciativy NE ELEKTRÁRNĚ vstoupilo do komunální politiky s cílem zabránit tomuto projektu a změnit neblahé poměry, které začínaly ve společnosti převládat a hodláme v našem snažení pokračovat. Děkujeme všem, kteří našemu úsilí věří a podporují nás.“ dodává Miloslav Uhlíř z občanského sdružení Naše Čelákovice.