RWE vnucuje svou vůli státu, TZ 31.7.2010

RWE vnucuje svou vůli státu

Česká vláda čelí nátlaku společnosti RWE. Ta využívá svého postavení silného investora a vábí stát na investice v hodnotě 30 miliard korun, které slibuje v České republice realizovat.
Na diskusním setkání, které pořádala 22. července Slovensko-česká obchodní komora, předseda představenstva RWE Martin Herrmann uvedl společně s plánovanou výší investic     i kritiku platné legislativy ČR v oblasti schvalování investičních záměrů energetických firem. Ve svém projevu označil právo obce rozhodovat o záměrech na svém území za obstrukční, a rád by rovněž omezil právo občanů se k těmto záměrům vyjadřovat a vstupovat do procesu správního řízení. Konkrétně nesouhlasí s postojem zastupitelstva obce Mochov, které výstavbu elektrárny na svém území odmítá. „Stát by měl v rámci energetické koncepce vytvořit podmínky, které energetickým firmám umožní tuto koncepci realizovat bez obstrukcí od obcí či jiných zájmových skupin,“ cituje Herrmanna agentura ČTK. Státní energetická koncepce však ve skutečnosti s touto elektrárnou nepočítá. Ve svém kontroverzním projevu dále zástupce RWE označuje obce a občanská sdružení za zájmové skupiny. Od tohoto označení se distancují i zástupci jednotlivých občanských iniciativ slovy: „ Jediný zájem, který na věci máme, na rozdíl od investora, je dál žít v relativně čistém prostředí, které jsme si ke svému životu zvolili a to dále zlepšovat“. Rovněž další Herrmannovo vyjádření, kde slovy: „Zákonodárci by s tím měli něco udělat“, je značně rozporuplné. Stavba elektrárny je podle něj ve veřejném zájmu, neboť podpoří energetickou bezpečnost země a také umožní investice dalším firmám. Opačného názoru je ale i český velvyslanec pro energetickou bezpečnost EU Václav Bartuška, který v březnu uvedl, že pokud Česká republika konvertuje velkou část elektráren na plyn, kope si hrob. Stavět velkokapacitní plynové elektrárny je podle něj v současných podmínkách nesmysl.
Způsob, jakým předseda představenstva RWE jedná ve snaze za všech okolností prosadit výstavbu paroplynové elektrárny v Mochově, považují občanská sdružení Mochov - místo pro život, Naše Čelákovice, Bílý vrch a Jiřina za potlačování demokratických principů ČR. Svůj nesouhlas s postoji investora vyjádřili v dopise adresovaném Vládě a Parlametu ČR.
 
Článek vyjadřuje postoj Mochov – místo pro život, o.s.