RWE pokračuje s přípravou stavby obří paroplynové elektrárny i přes nesouhlas obcí, Názorový článek 16.7.2010

RWE pokračuje s přípravou stavby obří paroplynové elektrárny i přes nesouhlas obcí

Společnost RWE v tichosti dál pokračuje s přípravou stavby obří paroplynové elektrárny u Mochova. Kromě technického řešení se začíná připravovat na zvrácení rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, která se stavbou zásadně nesouhlasí. RWE si proto najalo společnost Madison Public Affairs s.r.o., která se zabývá kromě jiného lobbingem, krizovou komunikací a vztahy s médii. Jejím úkolem je připravit pro RWE analýzu postojů veřejnosti k tomuto projektu tak, aby bylo možné proti negativním postojům účinně působit.
 
Konkrétně v úterý 13.7.2010 se v Čelákovicích uskutečnilo neformální setkání zástupce společnost Madison Public Affairs s.r.o. a pozvaných hostů manželi Pospíchalovými, kteří byli požádáni o zorganizování této schůzky. Měli být pozváni pouze ti, kteří by na realizaci či nerealizaci stavby nemohli mít nějaký věcný nebo osobní zájem, aby nebyla zkreslena váha vyřčených argumentů.
 
Tento předpoklad pro výběr účastníků je však dle našeho názoru zcela chybný, protože pokud někdo bydlí v dosahu působení takovéhoto technické zařízení, což může být v řádu i desítek kilometrů, tak musí mít osobní zájem, ať chce nebo ne, ať kladný či záporný. Takže veškeré argumenty budou pro takovéto lidi vždy zatíženy osobním zájmem.
 
 

Elektrárna vedle obytných domů je osobním zájmem obyvatel

Co je ale špatného na osobním zájmu? Zaměstnanci a akcionáři RWE mají osobní zájem, aby jejich firma co nejvíce vydělávala, obyvatelé dotčeného regionu mají osobní zájem na tom, aby se jim tam, kde bydlí a pracují, dobře žilo. Všichni mají osobní zájmy! Takže tento chybný předpoklad vedl ke strkanicím před vstupem do místnosti, kde byli účastníci setkání tříděni na vyvolené a zavržené! Těch zavržených byla většina, ti se ale dovnitř nedostali.
 
Jak pak ale může společnost Madison Public Affairs s.r.o. udělat správnou analýzu, když se dozví jen něco? Proč si netroufne na otevřené jednání? (Když bylo svoláno veřejné jednání odpůrců elektrárny, tak také nikdo zástupce společnosti Madison Public Affairs s.r.o. nevyhazoval!) Proč nechá společnost Madison některé za sebe dělat špinavou práci, kteří v dobré víře pak třídí lidi na ty "správné" a na ty s osobními zájmy?
 
Nebo je cílem něco jiného? Není cílem třeba vytvořit si vlastní pseudoopozici, která však skrytě půjde investorovi „na ruku“?
 
Jisté je jedno, praktiky jsou velice podobné těm předrevolučním. RWE a Madison pracují ve věci paroplynové elektrárny tajně, jako za totality. Jen žádné velké ohlasy, pěkně v tichosti vše připravit a postavit obyvatele regionu před hotovou věc, že elektrárna bude. RWE volí taktiku co nejvíce zdiskreditovat občany, kteří se snaží ochránit svá obydlí a životní prostředí, a politiky, kteří je v tomto úsilí podporují.
 
RWE přeci musí někde uplatnit úspěšné podnikání, kdy - citát z výroční zprávy 2009 RWE Transgas: "Hospodářský výsledek Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2009 výše 15 891 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2008 představuje zvýšení o 58,3 %." A to vše v době
krize!
 
 

Nic není ztracené a petice proti elektrárně pokračuje

Elektrárna nestojí a pokud budeme společně i nadále usilovat o zachování tohoto stavu, tak ani stát nebude.
 
Děkujeme všem, kteří vyjádřili svůj odpor proti výstavbě paroplynové elektrárny naší podporou i podpisy pod peticí, která je stále k dispozici v Čelákovicích i Mochově.
 
Rizika a dopady takového podniku nás skutečně zajímají. Informace vám přinášíme na www.nechcemeelektrarnu.cz nebo na www.mochovmistoprozivot.cz