Proti výstavbě paroplynové elektrárny v Mochově se vyjádřilo další sdružení obcí, neziskových organizací a podnikatelů, TZ 24.3.2010

Tisková zpráva 24.3.2010

Proti výstavbě paroplynové elektrárny v Mochově se vyjádřilo další sdružení obcí, neziskových organizací a podnikatelů

Dne 23. března 2010 po 17:00 hod. přijala místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří do svých řad jednohlasným souhlasem obec Mochov, kterou na místě zastupoval starosta obce Ing. Ladislav Marek.
 

Obec Mochov se v posledních měsících objevuje v médiích v souvislosti s plánovanou výstavbou paroplynové elektrárny RWE o výkonu 1000 MW. Přitom zastupitelstvo obce 4. prosince 2009 odmítlo výstavbu paroplynové elektrárny ve svém katastru a následně se k tomuto odporu připojilo 20 okolních obcí. I přes tuto skutečnost investor prohlásil, že bude v přípravě výstavby obří paroplynové elektrárny pokračovat.

Plénum MAS Region Pošembeří dne 23.3.2010 valnou většinou přítomných členů (31 pro, 2 se zdrželi) vyjádřilo nesouhlas s plánovanou výstavbou paroplynové elektrárny v katastrálním území obce Mochov a podpořilo činnost občanského sdružení Mochov - místo pro život směřující k odvrácení tohoto záměru. Žádost na místě přečetl Martin Löser, předseda o.s.

Občanské sdružení Mochov – místo pro život, ve spolupráci s dalšími sdruženími z blízkých Čelákovic (Naše Čelákovice, Bílý vrch, Jiřina), aktivuje občany v okolních obcích k odporu proti plánované výstavbě obří elektrárny. Ta by se stala pouze výhodnou investicí bohatého investora, který by přenesl veškerou novou ekologickou zátěž na region.

Poznámky:

MAS Region Pošembeří (www.posemberi.cz) sdružuje aktuálně 51 subjektů - k 23.3. 2010 to bylo 21 obcí, 1 organizace zřizovaná obcí (ZŠ), 12 neziskových organizací, 14 podnikatelů a 3 fyzické osoby (nepodnikatelé).

Aktivita www.nechcemeelektrarnu.cz je společná aktivita těchto občanských sdružení:

OS Naše Čelákovice Pavel Fišera pavel.fisera@gmail.com
OS Mochov-Místo pro život Martin Loser martingrafik@gmail.com
OS Bílý vrch Richard Štrajt r.strajt@post.cz
OS Jiřina Zbyněk Pšenička zbynek.psenicka@seznam.cz
Petiční výbor Václav Vlasák vlasak.vaclav@volny.cz

Občanské sdružení Mochov – místo pro život, o.s. vzniklo v prosinci 2009. Jeho cílem je, kromě jiného, nabídnout občanům Mochova a osobám vlastnícím v Mochově nemovitosti, prostor pro jednání s orgány státní správy především ve věci ochrany životního prostředí v obci Mochov a jejím okolí. Impulsem pro založení této organizace bylo oznámení záměru společnosti RWE vybudovat v k.ú. Mochov obří paroplynovou elektrárnu.