Otevřený dopis (5.2.2010 hnutí Nechceme elektrárnu)

 

Otevřený dopis

 

předsedovi ČSSD Jiřímu Paroubkovi, hejtmanu Středočeského kraje Davidu Rathovi a řediteli RWE Transgas a.s. Martinu Herrmannovi 5. února 2010

 

Vážení pánové,

s odvoláním na Vám dobře známá odmítavá stanoviska obcí z okolí plánované paroplynové elektrárny v Mochově se na Vás obracíme s výzvou, abyste respektovali vůli občanů žijících v dotčené oblastia nepokračovali v propagaci, přípravách a prosazování výstavby této elektrárny.

 

Jsme vážně znepokojeni mj. výroky ředitele RWE Transgas a.s. p. Herrmanna z 18. 1. 2010 v rozhovoru pro Webreporter, kde bylo mimo jiné uvedeno: 

„V blízkosti vybrané lokality u Mochova se nachází elektrorozvodna Čechy Střed, nedaleko vede také plynovod a voda ke chlazení, takže to místo je ideální. Okolí je plné stožárů a vedení vysokého napětí, takže ani nedojde k výraznému zásahu do vzhledu krajiny. My naopak plánujeme v okolí elektrárny vysázet stromy, aby to tam vypadalo lépe.“ (konec citace). 

 

To místo je očima investora opravdu ekonomicky ideální. Výše uvedená slova jsou však naprostým ignorováním skutečnosti, že v blízkém okolí žijí desetitisíce obyvatel středočeských obcí a lokalita je jen 8 km vzdálena od hranice Prahy. 

Nedaleko se nacházejí přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně a Přerovská hůra, zařazené do Natura 2000 a mnoho rekreačních oblastí, např. Hrabalovo Kersko.

 

Stejné znepokojení pociťujeme při čtení webových stránek ČSSD, kdy v tiskové zprávě „Snižování emisí skleníkových plynů pomůže ekonomice“ ze 17. 12. 2009 je uvedeno: „Česká republika má přitom mimořádné možnosti k nastartování poklesu emisí CO2Jedná se zejména o rekonstrukci elektrárny Prunéřov a výstavbu paroplynových elektráren v Počeradech a v Mochově. Díky tomu bude možné odstavit elektrárnu Prunéřov I.“ (konec citace).

 

Výstavbou paroplynové elektrárny v Mochově vznikne zcela nový emisní zdroj mimořádné produkce CO2 a tzv. NOxů, který je v přímém rozporu se záměry Sředočeského kraje na snižování emisí a jeho energetickou koncepcí. Elektrárna je pravděpodobně v rozporu i s platnou Státní energetickou koncepcí z r. 2004 vzhledem k počtu projektů paroplynových elektráren a jim vyčleněného instalovaného výkonu. Společnost RWE nebere vůbec v úvahu současné zatížení lokality emisemi z dálnice D11 a emisemi Čelákovických podniků TOS, TOS-MET a Kovohutě včetně znečištění ovzduší okolí Prahy. Nelze ignorovat ani skutečnost, že společnost RWE patří mezi největší znečišťovatele ovzduší v Evropě (viz Světový fond pro ochranu přírody) a proto slova jejího představitele o přínosu elektrárny ke snižování emisí jsou značně nedůvěryhodná.

 

Obdrželi jsme vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje k našim dotazům. Ve vyjádření je kromě jiného uvedena tato pozitivní informace:„samospráva Středočeského kraje se bude snažit přispět k tomu, aby se nalezlo řešení vyhovující dotčeným obcím a městům“ (konec citace).Nemůžeme souhlasit s názorem Krajského úřadu, že lze vydat souhlasné stanovisko v případě kompenzace vlivů na krajinu formou ozelenění krajiny v okolí elektrárny a případnými finančními kompenzacemi pro okolní obce.

 

Výstavbou paroplynové elektrárny v Mochově přes krásně znějící slogany o pomoci ke snížení emisí skleníkových plynů dojde k devastaci dalšího území České republiky, zhoršení životního prostředí a snížení cen nemovitostí v širokém okolí. 

Lokalita Mochov se nachází ve „Zlatém pruhu země české“ a žádáme tímto odpovědné činitele, aby tuto skutečnost měli na zřeteli při svých rozhodnutích.

 

 

Občanská sdružení:

O. S. Mochov – místo pro život, O. S. Jiřina, O. S. Bílý vrch, O. S. NAŠE Čelákovice

 

 

Nesouhlas s výstavbou elektrárny již vyjádřila zastupitelstva těchto obcí: Přerov nad Labem, Mochov, Vykáň, Břežany II, Vyšehořovice, Horoušany, Jirny, Zápy, Zeleneč, Nehvizdy, Čelákovice, Lázně Toušeň.


NE ELEKTRÁRNĚ V MOCHOVĚ!

Respektujte vůli občanů a neprosazujte paroplynovou elektrárnu!!!
www.nechcemeelektrarnu.cz
www.mochovmistoprozivot.cz 
www.celakovice.org