Občané v Mochově se bouří proti elektrárně, TZ 30.11.2009

Tisková zpráva 30.11.2009
Občané v Mochově se bouří proti elektrárně

V obci Mochov, která se nachází 15 km východně od Prahy, se vzedmula mezi občany vlna odporu, proti výstavbě obří paroplynové elektrárny.
 

Společnost RWE zveřejnila svůj záměr vystavět paroplynovou elektrárnu na zemědělsky využívaných pozemcích přímo sousedících se zastavěnými částmi obcí Mochov, Čelákovice, Záluží a Nehvizdy. Plánovaný výkon elektrárny je přibližně 1 000 MW. Investor má již nyní v uvedené lokalitě vykoupenou plochu přibližně 20 hektarů orné půdy.

„Elektrárnu nechceme“, uvádí Martin Löser, předseda občanského sdružení Mochov – místo pro život, o. s. „Vybrali jsme si k našemu společnému životu lokalitu Mochova, protože tu již dříve žila rodina mé ženy a protože se nám lokalita líbí svým umístěním. Jsme v blízkosti lesů i poměrně romantického úseku toku Labe a Jizery v okolí Císařské Kuchyně, Sedlčánek a Přerova n. L. a výjimečně krásné přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně, které jsou součástí Evropsky významných lokalit Natura 2000. Nikdy by nás nenapadlo, že se v této lokalitě budeme zabývat otázkou existence takového průmyslového gigantu, jakým je paroplynová elektrárna.“, dodává Martin Löser, grafik, který žije v Mochově se ženou a dvěma dcerami.

Podle zveřejněného záměru RWE by elektrárna měla dosahovat výkonu 1000 MW, což je pro srovnání poloviční výkon jaderné elektrárny v Temelíně.

Podle dostupných informací vyprodukuje podobný paroplynový gigant ročně přibližně 3.650.000 tun oxidu uhličitého (CO2), 3.434 tun oxidů dusíku (NOx). Za stejné období uvolní do ovzduší pouhým spalováním zemního plynu přibližně 3.000.000 tun vodní páry při zanedbání odpařené chladící vody čerpané z Labe.

Zastupitelstvo obce Mochov projednávalo záměr výstavby elektrárny na svém zasedání již v březnu 2009, ale od této doby se dané téma v obci nijak dále neprojednávalo. Záměr výstavby paroplynové elektrárny nás nemile překvapil, a proto jsme společně s několika dalšími obyvateli Mochova založili občanské sdružení „Mochov – místo pro život, o.s., jehož v současnosti hlavním posláním je spojit odpůrce plánované výstavby elektrárny a zajistit všem určité zázemí.

Všichni zájemci nás mohou kontaktovat prostřednictvím diskusního fóra na www.elektrarnamochov.cz nebo na e-mailové adrese elektrarnamochov@seznam.cz. Vítáme také projevenou významnou podporu z okolních obcí, které již otevřeně záměr výstavby elektrárny odmítli usnesením zastupitelstev, nebo prostřednictvím občanských sdružení, jako je například občanské sdružení Naše Čelákovice (www.celakovice.org). S představiteli tohoto sdružení jsme měli možnost konzultovat první kroky našeho občanského sdružení.“ dodává M. Löser.

Občanské sdružení Mochov – místo pro život, o.s. vzniklo v prosinci 2009. Jeho cílem je, kromě jiného, nabídnout občanům Mochova a osobám vlastnícím v Mochově nemovitosti, prostor pro jednání s orgány státní správy především ve věci ochrany životního prostředí v obci Mochov a jejím okolí. Impulsem pro založení této organizace bylo oznámení záměru společnosti RWE vybudovat v k.ú. Mochov obří paroplynovou elektrárnu.