NE ELEKTRÁRNĚ v Mochově pokračuje ve své koordinované aktivitě, TZ 16.11.2010

Tisková zpráva ze dne 16.11.2010

Iniciativa NE ELEKTRÁRNĚ v Mochově pokračuje ve své koordinované aktivitě

V oblasti Mochova, Čelákovic a Nehvizd ve Středočeském kraji pokračují občanská sdružení ve své iniciativě, která směřuje k zabránění plánované výstavby obří paroplynové elektrárny v Mochově o výkonu přibližně 1000 MW.
Dne 14.11.2010 se uskutečnilo setkání koordinační skupiny iniciativy NE ELEKTRÁRNĚ. Setkání se zúčastnili zástupci občanských sdružení společně s nově zvolenými zastupiteli obcí Mochov, Nehvizdy a Čelákovice a další spolupracovníci a pozvaní hosté. Účelem tohoto setkání byla revize stavu kroků společnosti RWE, která i přes jasně deklarovaná stanoviska mnoha obcí ve Středočeském kraji prosazuje výstavbu významného zdroje znečištění.

Občané dotčených obcí projevili svůj nesouhlas s takovou výstavbou v nedávné minulosti již prostřednictvím usnesení svých zastupitelstev, nyní i volbami do obecních a městských úřadů, ve kterých uspěla především ta uskupení, která jasně deklarovala, že výstavbu elektrárny nepodpoří. Elektrárna je v rozporu s energetickou koncepcí kraje i České republiky, územních plánů kraje i dotčených obcí, zasáhla by svými emisemi širokou oblast středočeského kraje a navíc by měla vyrůst v těsné blízkosti obytných zón a v historicky významné zemědělské oblasti.

„V současné době Vláda a Parlament České republiky hledá způsob jak vybřednout ze šlamastiky způsobené chybným zásahem do trhu se solární energií, který způsobil zabírání kvalitní zemědělské půdy v nečekaném rozsahu. Naším cílem je upozornit na podobná rizika, která by sebou mohl přinést projekt elektrárny v našem regionu. Společnost RWE plánuje vybudovat elektrárnu jako zcela nový a z dlouhodobého pohledu potřeb ČR také zbytečný zdroj na orné půdě vysoké bonity v ČR, které již v objemu přibližně 22 ha vykoupila“, uvádí Milan Ptáčník z občanského sdružení Mochov – místo pro život.

„Jsme připraveni pokračovat v našem odporu, sledujeme postup RWE a připravujeme další aktivity, kterými jsme připraveni reagovat na případné další kroky této společnosti. Zastupitelstva, občanská sdružení i politická uskupení i místní akční skupiny nás v našem snažení podporují a toho si velice vážíme. Jsme přesvědčeni, že zisky RWE či úzké skupiny zainteresovaných osob či dodavatelů zaplacené zdravím obyvatel regionu by byly velmi špatným obchodem. Jsme přesvědčeni, že jsou místa v naší zemi, kterým by záměna staré hnědouhelné technologie za paroplynový zdroj mohla pomoci ve snížení emisí. To není případ Mochova a okolí. Zřejmě je jen málo lidí, kteří by přímo toužili bydlet v blízkosti kolosu, který produkuje miliony tun páry a oxidů uhličitého a stovky tun oxidu uhelnatého a jedovatých oxidů dusíku ročně“, dodává Miloslav Uhlíř z občanského sdružení Naše Čelákovice.

Kontakt:

                                      Milan Ptáčník, tel. 602 112 658; Miloslav Uhlíř, tel. 606 564 514