Leták duben 2010

Leták

V Dubnu 2010 vydalo hnutí Nechceme Elektrárnu informační leták, který představuje samotné hnutí a zároveň zmiňuje hlavní důvody odporu proti záměru výstavby PPEL v Mochově. Leták si můžete stáhnout a přečíst zde. Jaká jsou jeho témata?

RWE PROTI LIDEM?

Středočeský kraj je na 3. místě v produkci jedovatých NOx

21 obcí řeklo NE!

Nechceme elektrárnu

Výbuch paroplynové elektrárny před dokončením

Elektrárna v bezprostřední blízkosti chráněných území v rámci Natura 2000!

Hlavní rizika obří paroplynové elektrárny

Podpořte odpor proti zbytečné elektrárně

1. Plakát z druhé strany vylepte do svých oken, i to je významná p 1. odpora našeho snažení.
2. Prezentace na internetu – jejich návštěvou nám dáváte najevo, že vás toto téma zajímá.
3. Přijďte nás podpořit na naše veřejná setkání.
4. Podstatné skutečnosti si nenechte pro sebe, informujte nás.
5. Přidejte se k nám.

Nic není ztraceno, existuje ještě mnoho možností, jak stavbu