Zabránit výstavbě kovošrotu bude složité!

V roce 2009 byl ukončen mnohaletý provoz mrazírenské výroby v průmyslovém areálu na jihu naší obce.

Belgická společnost Ardo Mochov nebyla ochotna rekonstruovat stávající provoz a odešla za lepšími podmínkami do Rakouska. Celý areál mrazíren zakoupila v dražbě německá firma Sam properties, která však celý areál nevyužije. Zhruba dvě třetiny budov a pozemků firma prodala německé společnosti TSR Czech republic. Tato firma se specializuje na zpracování kovového odpadu a chce zde vybudovat překladiště a provoz třídírny a zpracovny kovového odpadu.

Zástupce firmy Ing. Lhoták prezentoval na podzim 2010 svůj záměr vybudování provozu na zasedání výboru pro strategický rozvoj. Přes jednomyslný odmítavý postoj členů výboru a později i zastupitelů obce, společnost část areálu zakoupila a pracuje na projektu provozu zpracovny kovových odpadů. Největší hrozbou pro Mochov z takového provozu pak mohou být vysoká míra hluku, prachu a dopravní zátěž. Původcem hluku bude shazování nákladu z nákladních vozidel, dělení přivezeného materiálu stroji typu „nůžky“, lisování materiálu a nakládání zpracovaného odpadu na železniční vagóny. Firma chce zpracovávat ročně 50 tisíc tun kovu, odhadujeme zvýšení dopravní zátěže průjezdu obcí o zhruba o 600 nákladních aut měsíčně. Většinu odpadu chce firma odvážet z areálu po železnici. Bohužel nakládka na kovové vagóny bude s vysokou pravděpodobností generovat značný hluk. Zástupce TSR tvrdí, že návoz materiálu ke zpracování bude mimo obec, od Vestce. Jenže podle vyjádření správy komunikací kraje, je tato komunikace nevyhovující pro provoz nákladních vozidel. Zatím známé další skutečnosti o provozu:
• dvousměnný provoz areálu, v letních měsících i o víkendu
• návoz odpadu z Prahy a Středních Čech – předpokládáme průjezd vozidel i obcí.
• míra hluku u stroje na stříhání kovu cca 120dB
• původní stěnu haly mrazíren chce firma přebudovat na protihlukovou stěnu
• pracovní příležitost asi pro 30 lidí
• firma má sídlo v Praze, nelze počítat se zvýšením daňových příjmů rozpočtu obce
Bohužel nebude snadné, pokud je to vůbec možné, provozu kovošrotu zabránit. Areál je v územním plánu obce veden jako lehký průmysl a toto provoz zřejmě splňuje. Zastupitelé Volby pro Mochov vyzvali 3. 3. 2011 starostu obce k jednání s novým vlastníkem „mrazíren“ a to dostatečně dlouhou dobu před tím, než se majitel rozhodl nemovitosti využít k výše popsanému záměru. Jak informujeme v jiném článku, byl tento bod většinou zastupitelů vyjmut z projednání (pro vyjmutí bodu hlasovali: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará). Zároveň pan místostarosta informoval přítomné,
že s novým vlastníkem jedná a záležitost má plně pod kontrolou. Protože se však postupně
záměr ukázal jako definitivní a není v silách obecního úřadu záměr jakkoli ovlivnit, bude občanské sdružení Mochov – místo pro život iniciovat veřejné jednání s investorem, aby došlo
k objasnění situace a zveřejnění co možná největšího počtu detailů záměru.

Jan Sekanina a Milan Ptáčník