Se žádostí o dotaci na dětské hřiště jsme uspěli

Do IV. výzvy z dotačního titulu Programu rozvoje venkova se přihlásilo rekordních 35 projektů se žádostmi o podporu.

Jedním z nich byl i projekt na vybudování dětského hřiště v Mochově. Prezentaci, představující
základní stránky projektu dětského hřiště, můžete shlédnout na webových stránkách našeho sdružení ZDE.

Žádost zpracovala za obec Mochov Ing. Zdeňka Jarošová, členka sdružení Mochov-místo pro život, o.s., zastupitelka obce. Prezentace projektu před hodnotící komisí místní akční skupiny proběhla 31. 5. 2011 za účasti zpracovatelky a Ing. Ladislava Marka, starosty obce.

Poté, co žádost projde formální kontrolou Státního zemědělského intervenčního fondu, která v těchto dnech právě probíhá, bude možné zahájit samotnou realizaci. V současnosti se připravuje výběr vhodného dodavatele dětských herních prvků a zhotovitele nezbytných terénních úprav, které bude v prostoru sokolského hřiště nutné provést. Vaše nápady a tipy, reference oceníme.
Polovina práce je za námi. V té druhé uvítáme každého, kdo by měl zájem realizaci jakkoli podpořit a přeměnit tak zejména sen dětí a rodičů v realitu.

Ing. Zdeňka Jarošová