Proč občanské sdružení Mochov – místo pro život nečerpá peníze z obecního rozpočtu?

Doposud nemá čerpání prostředků z obecní pokladny žádná pravidla. Naše občanské sdružení tak nechce bez pravidel čerpat zdroje, které patří vám všem a jsou spravovány pouze vybranou skupinou zastupitelů.

Především považujeme za nesprávné, aby v době, kdy je třeba šetřit na všech aktivitách i ve všech domácnostech, obec zvyšovala výdaje na kulturní, sportovní a společenské aktivity aniž by byla vytvořena jasná koncepce a pravidla přerozdělování. Členové volebního uskupení Volba pro Mochov a sdružení Mochov – místo pro život navrhli koncepci i pravidla, obojí však vládnoucí většina shodila ze stolu bez alternativy a bez projednávání.

Budeme se dál ptát co se s penězi dělo a jaký měly přínos pro obec a její obyvatele.

Zajímá vás, kam obecní peníze plynou?

Myslíte, že se vás to netýká?

Jsou to vaše peníze, peníze z vašich daní, co z těch peněz obec skutečně má? Myslíte si, že by měly být efektivně využity? My ano.

Sledujte další vývoj s námi.

Proto jsou doposud všechny akce pořádané sdružením Mochov – místo pro život bez finančního přispění obce.

Milan Ptáčník