Kruhový objezd u Mochova snad opravdu bude

Oslovil jsem Správu silnic ohledně rekonstrukce „staré Poděbradské“ a vybudování kruhového objezdu s tím, že adresát p. Mareš žádný z dopisů iniciovaných občanským sdružením Mochov – místo pro život a poslaných starostou obce nedostal.

S poukázáním na nepřehlednost a vysokou nebezpečnost uvedeného místa, hlavně v době dopravních špiček a v noci jsem urgoval správce komunikace a inicioval společné setkání.
Dalším logickým důvodem byla připravovaná rekonstrukce úseku komunikace 611 mezi Prahou
a Starým Vestcem. Na opětovnou urgenci reagovala Správa a údržba silnic, Mnichovo Hradiště, technický náměstek Jan Mareš s tím, že si uvědomují naléhavost rychlého řešení situace a navrhl termíny dalších jednání.

Dne 26. 6. 2011 jsme se sešli za obec Mochov Jan Turek (Volba pro Mochov) a místostarosta p. František Bouček k jednání se zástupcem Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) panem Ing. Antonínem Jančovičem. Na této informativní schůzce KSÚS plně podpořila požadavek mochovského zastupitelstva a vzhledem k chronickému nedostatku prostředků na plánovanou rekonstrukci, která byla mimo jiné redukována z původních 15,9 km na 4,6 km navrhla řešení, které by mohlo být přijatelné pro obě strany.

Řešení spočívá ve využití dotace z eurofondů a začlenění akce kruhový objezd do plánované údržby komunikace 611. Obec Mochov si nechá na vlastní náklady vypracovat projektovou dokumentaci na kruhový objezd v takové formě, aby mohla být KSÚS použita jako podklady pro žádost o dotaci z eurofondů. Po obdržení dotace na akci, odkoupí KSÚS od obce projekt, čímž dostaneme zpět převážnou část nákladů do akce vložených.

29. 6. 2011 na dalším jednání jsme na schůzce s vedoucím projektového oddělení CR Project
panem Ing. Jindřichem Jirákem projednali konkrétní technikálie projektu kruhového objezdu
(včetně například možného křížení s cyklostezkou do Čelákovic či přechodem pro pěší) a byl nám přislíben přibližný odhad částky nákladů na vypracování projektu.

Protože předpokládáme, že náš hlavní zájem je vybudovat v co nejkratší době kruhový objezd, byla navržena varianta: kruhový objezd, bez vedlejších odbočovacích pruhů a ze strany na Vestec ostrůvek pro chodce, jako základ přechodu/přejezdu pokud se do budoucna plánovaná cyklostezka povede v blízkosti křižovatky. Byla zvolena nejlevnější varianta. Podle hodnocení projektanta nebude potřeba rozšiřovat křižovatku, čímž odpadá nutnost výkupu okolních pozemků a náklady budou pouze na vybudování objezdu. Pozn.: plánovaná rekonstrukce silnice v omezené míře plánuje obnovení povrchu vozovky pouze ke zmíněné křižovatce.

Rizika:
• pokud z dosud neznámých důvodů nedojde k plánované rekonstrukci ve stanovené době, obec bude mít vázány prostředky v projektu, který „bude čekat“ na uskutečnění
• KSÚ nedostane dotaci z eurofondů na realizaci projektu = neodkoupí projekt

Pozitiva:
• pokud vše proběhne jak dnes plánováno, mohl by kruhový objezd být realizovaný během příštího roku
• zastupitelstvo Mochova již záměr investovat do projektu kruhového objezdu na svém červnovém zasedání schválilo

Jan Turek