REFLEKTOR 2011 číslo 2

Druhé číslo internetové verze nezávislého občasníku REFLEKTOR (verze pdf ZDE).

Seznam článků:

Zabránit výstavbě kovošrotu bude složité!

V roce 2009 byl ukončen mnohaletý provoz mrazírenské výroby v průmyslovém areálu na jihu naší obce.

Se žádostí o dotaci na dětské hřiště jsme uspěli

Do IV. výzvy z dotačního titulu Programu rozvoje venkova se přihlásilo rekordních 35 projektů se žádostmi o podporu.

Kruhový objezd u Mochova snad opravdu bude

Oslovil jsem Správu silnic ohledně rekonstrukce „staré Poděbradské“ a vybudování kruhového objezdu s tím, že adresát p. Mareš žádný z dopisů iniciovaných občanským sdružením Mochov – místo pro život a poslaných starostou obce nedostal.

Negativní účinky hluku a vibrací na lidské zdraví

Hluk v dnešní době patří k významným faktorům ovlivňujícím zdraví obyvatel. Hluk způsobený průmyslovou činností či dopravou působí nejen na člověka a kvalitu dotčeného území, ale negativně ovlivňuje i chování živočichů.

Proč občanské sdružení Mochov – místo pro život nečerpá peníze z obecního rozpočtu?

Doposud nemá čerpání prostředků z obecní pokladny žádná pravidla. Naše občanské sdružení tak nechce bez pravidel čerpat zdroje, které patří vám všem a jsou spravovány pouze vybranou skupinou zastupitelů.

Ze zastupitelstva (3. 3. 2011)

Další zasedání zastupitelstva začalo opravdu nečekaně. Starosta Vladimír Marek (Náš Mochov) představil svůj návrh vyjmutí bodů z programu jednání zastupitelstva, které dle jeho názoru nepatřily na program jednání zastupitelstva.

Jak číst zápisy ze Zastupitelstva

Zápisy ze Zastupitelstva vypadají na první pohled složitě, „jsou nepřehledné“. Kdo se v tom má vyznat? Vyznat se mohou všichni, kdo mají zájem, aby to mělo smysl. Proto stručný návod.

Strategický plán obce – stav v březnu 2011

Pokud si dobře pamatujete, tak ve volebním programu Volba pro Mochov jsme jako úplně první nejdůležitější bod slíbili, že vypracujeme Strategický plán rozvoje obce. To se začíná stávat realitou. Byl zřízen Výbor pro strategický rozvoj obce, kterého jsem předsedou. Připravil jsem základní tabulku, kam byly zaneseny jednotlivé body našeho volebního programu a doplněny o body, které předložil Náš Mochov. Bylo navrženo celkem 11 oblastí (je nás 11 zastupitelů) s myšlenkou, že každý zastupitel bude garantem jedné oblasti, přitom každá oblast má ještě několik dílčích částí, projektů.

Divná pohádka o ničivé sopce (nebo sobcích?)

Bylo nebylo, v jedné velice úrodné krajině se začali úspěšně vzpamatovávat z neblahých časů. Nastal čas optimismu, naděje, fasády domů se opravovaly, vzduch se zase dal lépe dýchat. Přišla ale neblahá zpráva, že se chystá výbuch sopky. To ale nemá být ledajaká sopka, tato bude hodná, protože má, na rozdíl od ostatních, pomáhat.

Společenské a sportovní akce a Mochov – místo pro život

V posledním čtvrtletí jsme se společně setkali na několika zajímavých akcích. Vaše účast nám potvrdila, že je o kvalitní společenské, kulturní či sportovní akce v Mochově zájem a proto brzy přijdou další.

Plánujeme

• 8. října 2011 – Letecký den v Mochově – další ročník oblíbené drakiády se uskuteční na cestě ke hřbitovu, stejně jako v loňském roce