Kraj škrtá v jízdních řádech autobusů, PID zatím beze změny

Již dva roky přestává kapacita autobusové linky 398 stačit stále se zvyšujícímu počtu cestujících.

Největší problémy jsou tradičně v úseku Černý most – Nehvizdy.

Již delší dobu na přeplněné autobusy  pravidelně upozorňujeme organizátora dopravy společnost Ropid i odbor dopravy Středočeského kraje. Ti přislíbili zlepšení situace, ale jízdní řád 2010/11 i přes jejich závazek nepřinesl požadované zvýšení počtu autobusů linky 398. Od ledna navíc zcela nelogicky došlo ke zvýšení cen jízdenek. Problém přetíženosti některých spojů se dá v podstatě řešit následujícími způsoby. Nejdražší variantou je přidání dalších spojů, levněji vychází  nasazení  kloubových autobusů s vyšší kapacitou. Členové výboru pro strategický rozvoj navrhli jako možné řešení i úpravu trasy linky 412 s cílem zajíždět autobusy i k vlakovému nádraží v Čelákovicích. Moderní klimatizované patrové vlaky CityElefant mají dostatečný počet míst k sezení i ve špičce. Velice zajímavá je i celková jízdní doba  z Mochova na Masarykovo nádraží, která činí 45 minut. Navržená trasa autobusu 412, vedená kolem supermarketu Penny Market, by zohledňovala i potřeby starších spoluobčanů bez automobilu, kteří by zde mohli nakoupit. Konečná zastávka tohoto spoje, na Čelákovickém náměstí, by zůstala zachována. 

Studená sprcha přišla začátkem ledna ve formě rušení autobusových spojů. Středočeský kraj při schvalování nového rozpočtu drasticky snížil dotaci na příměstské autobusy o cca 25%. V navržených změnách jízdního řádu jsou škrty všech do Mochova jezdících autobusů. Navrženy ke zrušení jsou přesto už nyní přeplněné spoje linky 398, některé školní autobusy 412, 427 a jen torzo zbylo z linky 430. Členové výboru pro strategický rozvoj iniciovali odeslání okamžité negativní odpovědi na krajský úřad, ve které vyjádřili nesouhlas s rušením spojů. Druhý lednový týden se uskutečnilo setkání pracovníků Ropid se zástupci obcí Mochov, Nehvizdy a Vyšehořovice. Řešil se problém navrhovaných škrtů i další rozvoj autobusové dopravy. Ropid informoval, že navrhované škrty považuje za nesmyslné, a byl k nim krajem dotlačen. Ekonomické kalkulace ukazují, že redukce spojů nejsou nutné, a zvýšené jízdné vykryje chybějící peníze z rozpočtu kraje. Ropid znovu zopakoval, že si uvědomuje přetíženost linky 398, a již kraji navrhli nasadit na některé spoje kloubové autobusy. Zvýšené náklady však musí zaplatit obce. Pro naši obec by se tak příspěvek dopravci zvýšil na cca 130 tisíc korun ročně.

Ropid přislíbil zabývat se naším návrhem integrace linky 412 na vlak a další jednání spočítá, kolik by to stálo.

Škrty autobusů jsou navrženy k březnovému termínu změny jízdních řádů. Obce středočeského kraje se bouří. Hejtman Rath mluví o sabotérech a hrozí ukončením projektu PID a nahrazením méně výhodnou Středočeskou integrovanou dopravou. Svolání mimořádného zastupitelstva kraje, které se mělo problematikou financování veřejné dopravy zabývat skončilo po hodině, aniž by začalo jednat. Poslední informace od ROPIDu hovoří o tom, že se linka 398 zatím omezovat nebude, dokonce by měl od dubna vyjet první kloubový autobus  U linek 412,427,430 se zatím neví, zda budou redukcí postiženy dle návrhu jízdního řádku či nikoliv. Aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat na webové adrese www.volbapromochov.cz.

Ing. Jan Sekanina