REFLEKTOR 2011 číslo 1

První číslo internetové verze nezávislého občasníku REFLEKTOR (verze pdf ZDE).

Seznam článků:

Úvodník – proč Reflektor?

Z latinského reflecto – ohýbám nazpět, odrážím – česky odražeč. V našem případě je záměrem předávat otevřené, necenzurované informace, které se dotýkají našeho života v Mochově.

Nepolevujeme v aktivitách proti elektrárně!

Dne 14.11.2010 se uskutečnilo setkání koordinační skupiny iniciativy NE ELEKTRÁRNĚ. Setkání se zúčastnili zástupci občanských sdružení společně s některými nově zvolenými zastupiteli obcí Mochov, Nehvizdy a Čelákovice, další spolupracovníci a pozvaní hosté. Účelem tohoto setkání byla revize stavu kroků společnosti RWE, která i přes jasně deklarovaná stanoviska mnoha obcí ve Středočeském kraji prosazuje výstavbu významného zdroje znečištění proti jejich vůli.

Kraj škrtá v jízdních řádech autobusů, PID zatím beze změny

Již dva roky přestává kapacita autobusové linky 398 stačit stále se zvyšujícímu počtu cestujících.

Společné zpívání vánočních koled a písniček

26.12.2010 jsme si společně s našimi dětmi a nejbližšími společně zazpívali několik vánočních koled a dětských písniček.

Spalování zemního plynu versus lidské zdraví

Hlavní složkou plynů vznikajících spalováním zemního plynu je vzdušný dusík, zbytky kyslíku, dále produkty spalování uhlovodíků, jako jsou prudce jedovatý oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2) a vodní pára. Saze jsou do určité míry rovněž součástí produktů spalování zemního plynu, v jaké míře, závisí na dokonalosti spalování. Zemní plyn, který běžně proudí v tuzemské plynárenské síti obsahuje kolem 95 % uhlovodíku methanu. 

KOKOSY v Mochově

Kokosy, aneb Kolínský komorní symfoňák se svým pěveckým sborem představí v Mochově známé filmové a pohádkové melodie ve vlastní specifické úpravě plné humoru, překvapení, ale i vysoké hudební profesionality.

Ze zastupitelstva

 

Co se o zastupitelstvu nedovíte ...

„Mochov má staronového starostu, nového místostarostu a téměř nové zastupitelstvo. Ke škodě Mochova nedošlo k dohodě obou uskupení na povolebním uspořádání a mírnou převahu (6 hlasů proti 5) uskupení „Náš Mochov“ plně uplatnilo.“

Jak se v médiích vyjadřují starosta a místostarosta Mochova k plánované elektrárně

Přesto, že se RWE ze všech sil snaží, aby o jejích aktivitách ohledně elektrárny v Mochově nebyly v médiích žádné informace, občas se tak stane. Je zajímavé, že se v nich vyskytují pouze vyjádření starosty a místostarosty Mochova, nikoliv někoho jiného. Pojďme se s některými jejich výroky seznámit.

Zastupitelské dny

Máte otázky na zastupitele nebo podněty k projednání na zastupitelstvu?

MAŠKARNÍ PLES

Zveme Vás na druhý ročník maškarního plesu v Mochově.