Zásady rozvoje území květen 2011

Mochov - místo pro život, o.s. se podílí na připomínkovém řízení k zásadám územního rozvoje Středočeského kraje

Dne 2.5.2011 předloží Ing. Zdeňka Jarošová, členka o.s. Mochov - místo pro život a zastupitelka obce Mochov jménem sdružení a občanů obce Mochov připomínku k Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje.

Petici pro pověření Ing. Zdeňky Jarošové v podpořilo ve velice krátké době 2 dnů více než 150 občanů Mochova, kteří s připomínkou souhlasí. Připomínka je zaměřena na zlepšování kvality životního prostředí ve Středoočeském kraji a snižování emisí. Spolu s připomínkou předloží o.s. také dvě námitky, které vznikaly ve spolupráci s členy aktivity NE ELEKTRÁRNĚ.