Setkání s ThDr. Kateřinou Klasnovou 15.9.2010 v Mochově

Setkání starostů a členů občanské iniciativy NE ELEKTRÁRNĚ
s paní ThDr. Kateřinou Klasnovou, místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Setkání se uskutečnilo ve středu 15.9.2010 v 17:00 hod. v sokolovně v Mochově.
Hlavním tématem schůzky byla spolupráce občanských iniciativ, místní samosprávy a státní správy při prosazování zájmů občanů odmítajících stavbu paroplynové elektrárny, kterou plánuje společnost RWE vybudovat v katastru obce Mochov (dále jen PPEL).

 

V rámci tohoto setkání jsme se zaměřili především na následující body:

- Seznámení se záměrem PPEL očima občanské iniciativy
- Seznámení s aktuálním vývojem
- Role státní správy, poslanců a samosprávy v podobných projektech
- Možnosti a koordinace aktivit mezi všemi uvedenými účastníky

Všichni účastníci na závěr podepsali prohlášení o spolupráci a definovali několik konkrétních oblastí a iniciativ, ve kterých budou do budoucna vzájemně úzce spolupracovat

Děkujeme všem účastníkům za účast

Text společného prohlášení účastníků:

" My, níže podepsaní účastníci setkání v Mochově dne 15.9.2010 společně prohlašujeme, že nesouhlasíme se záměrem společnosti RWE vybudovat v blízkosti obcí Mochov, Čelákovice a Nehvizdy paroplynovou elektrárnu. Hlavními důvody našeho nesouhlasu jsou: významný negativní vliv obří paroplynové elektrárny na životní prostředí; plánování výstavby na zemědělské půdě nejvyšší bonity; bezpečnostní rizika; odmítavá stanoviska občanů a okolních obcí a nekoncepčnost z pohledu dalšího rozvoje mikroregionu.

Prohlašujeme, že s respektem k zákonům České republiky budeme nadále aktivně spolupracovat na ochraně životního prostředí a společenských hodnot před projekty, které mohou významně a dlouhodobě zhoršovat kvalitu životního prostředí a života občanů žijících v tomto regionu."

Fotky z akce ZDE (bude doplněno)

Prezentace z akce ZDE (bude doplněno)

Společné prohlášení účastníků ZDE