NIMBY Mochov 11.10.2012 18:00

V čím zájmu je případná výstavba paroplynové elektrárny u Mochova? Je odpor občanů a občanských hnutí možno vykládat jako sobectví nebo konflikt různých zájmů různých protipólů? Film NIMBY si neklade za cíl odpovědět na tyto a podobné otázky, ale přivádí nás k zamyšlení nad paradoxy dnešní doby.

Film natočilo občanské sdružení Bílý vrch, o.s. ve spolupráci s ostatními členy iniciativy NE ELEKTRÁRNĚ!
DVD s filmem lze zakoupit v Mochově, v obchodě u Lišků za cenu 40 Kč. Nákupem DVD s filmem podpoříte dodatečně projekt i činnost o.s. Mochov – místo pro život.