Nechceme elektrárnu v Poslanecké sněmovně říjen 2011

NECHCEME ELEKTRÁRNU V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Dne 13.10.2011 v 11:00 hod. navštívili zástupci iniciativy NE ELEKTRÁRNĚ ThDr. Kateřinu Klasnovou, mostopředsedkyni Poslanecké sněmovny PČR a Ing. Radima Vysloužila, poslance Poslanecké sněmovny PČR (oba VV), kterým poděkovali za podporu a spolupráci při obhajobě zájmů místních občanů v Mochově, Čelákovicích a okolí, a podporu naší občanské iniciativy, která spojuje občanská sdružení i soukromé osobnosti (více na www.nechcemeelektrarnu.cz).

Paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR dr. Klasnová i Ing. Vysloužil několikrát v průběhu posledních dvou let navštívili region, ve kterém RWE buldočím způsobem prosazuje stavbu obří paroplynové elektrárny. V souvislosti s oznámeným odkladem nejméně do roku 2018 výstavby z úst předsedy představenstva RWE Ing. Herrmanna jsme využili příležitosti k setkání a poděkování.

Věci veřejné jsou jedinou politickou stranou, která před volbami i po volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010 podpořila zájmy místních občanů a organizací před zájmy obřího nadnárodního koncernu a aktivně se o vývoj situace zajímali.

Poslanecká sněmovna 13.10.2011 Zleva: Milan Ptáčník, Miloslav Uhlíř (oba NECHEME ELEKTRÁRNU V MOCHOVĚ), ThDr. Kateřina Klasnová, Ing. Radim Vysloužil

Poslanecká sněmovna 13.10.2011 Zleva: Milan Ptáčník, Miloslav Uhlíř (oba NECHEME ELEKTRÁRNU V MOCHOVĚ), ThDr. Kateřina Klasnová, Ing. Radim Vysloužil