Beseda Ne elektrárně 9.9.2010 v Nehvizdech

 2. veřejná beseda hnutí Ne elektrárně v Nehvizdech 9.9.2010

Hnutí Ne elektrárně ve spolupráci s Nezávislými kandidáty do obecního zastupitelstva v Nehvizdech prezentovali na besedě s občany Nehvizd svůj pohled na záměr výstavby paroplynové elektrárny RWE a diskutovali s přítomnými o možných negativních vlivech této stavby na životní prostředí.

Beseda proběhla v sokolovně obce Nehvizdy za poměrně malé účasti místních obyvatel. Účastníci se na místě shodli, že malá účast přítomných byla způsobena zřejmě nikoli nezájmem o toto žhavé téma našeho regionu, ale nedostatečnou komunikací této akce v obci. Na žádost některých přítomných prezentující potvrdili svou případnou účast na podobné akci, bude-li ze strany Nehvizd zájem a bude-li zajištěna dostatečná publicita.

Na místě se účastníci shodli, že téma je velice aktuální a to především s ohledem na prohlášení generálního ředitele společnosti RWE Transgass p. Martina Hermanna, který nedávno vyzval vládu ČR k takové úpravě zákonů ČR, které by potlačily možnost vyjadřování se k podobným soukromým záměrům ze strany obcí a občanských iniciativ, což všichni členové inciativy NE ELEKTRÁRNĚ považují za přímé ohrožení demokratických a ústavních principů České republiky. Reakcí na toto prohlášení byly dopisy představitelům Vlády i Parlamentu ČR, kde iniciativa NE ELEKTRÁRNĚ žádá nejvyšší ústavní činitele o ochranu těchto principů. Čtěte více zde

Děkujeme všem prezentujícím i organizátorům za přípravu a spolupráci


Zveme vás na besedu s občany

Elektrárna pohledem občanské iniciativy
Ve čtvrtek 9. 9. 2010 od 19.00 hodin v sále nehvizdské sokolovny
 
Ačkoliv chce RWE postavit paroplynovou elektrárnu v katastru Mochova, zhoršilo by se životní prostředí i v okolních obcích, tedy i v Nehvizdech. Proto je důležité o této hrozbě hovořit, klást otázky, protestovat, říkat vlastní názor, a hlavně se nesmířit s pouhým čekáním na to, jak to nakonec dopadne. Máme aktuální informace, přijďte si je poslechnout a diskutovat.
  
Občanská iniciativa NE ELEKTRÁRNĚ