Petice za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí 2.4.2010

Petice za respektování práva občanů na kvalitní ŽP

Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov!

Adresáti: Prezident ČR , Parlament ČR , Vláda ČR , ministr a Ministerstvo životního prostředí ČR , Česká inspekce životního prostředí, hejtman a zastupitelé Středočeského kraje

Společnosti RWE Transgas a Alpiq stále pokračují v přípravě ryze komerční stavby obří paroplynové elektrárny o výkonu až 1 000 MW u obce Mochov ve Středočeském kraji a to i přes nesouhlas obce Mochov vyjádřený usnesením č. 200910 zastupitelstva obce Mochov ze dne 4. 12. 2009 a i přes odmítavé stanovisko desítek okolních obcí.
 

Elektrárna by měla stát asi 850 m od stávající obytné zástavby a jen asi 8 km od okraje Prahy. Má být postavena na úrodné, zemědělsky obdělávané půdě, v bezprostřední blízkosti několika chráněných území v rámci Natura 2000 (všechny do 5 km). Děje se tak v době, kdy se vyspělé státy snaží o ochranu dosud nezničených částí přírody a navracení zdevastovaného životního prostředí do přijatelnějšího stavu. Paroplynová elektrárna sice znečišťuje životní prostředí méně než elektrárny uhelné, ale do regionu by přinesla dle dostupných údajů nové roční znečištění v řádech tisíců až milionů tun jednotlivých škodlivých látek. Již nyní je Středočeský kraj například na 3. místě v ČR v produkci toxických NOx a jejich nárůst v regionu se po dokončení elektrárny zvýší až o 8 %. Dominantní investor na českém trhu s plynem se tak snaží přenést další ekologickou zátěž na obyvatele regionu, kteří by se naopak rádi konečně zbavili stávajících zátěží. Výstavbou tohoto zařízení dojde k nevratnému poškození životního prostředí v dané oblasti s přímým vlivem na zdraví a kvalitu života obyvatel. Vyzýváme vás proto, abyste se zasadili o respektování vůle občanů a pomohli zastavit případné nevratné kroky vedoucí k realizaci tohoto projektu.

Tato petice vznikla v Mochově 2. dubna 2010.

 

Petici lze podepsat:
Mochov - Centrum levného nákupu "U Lišků" na náměstí

Čelákovice - cukrárna p. Vocáska v Sedláčkově ulici, železářství p.Uhlíře v Masarykově ulici, Růžová cukrárna manželů Karbanových v Masarykově ulici, Centrum zdraví manželů Heroldových v Masarykově ulici a samoobsluha p.Holého v Jiřině.

Petici lze též případně stáhnout zde, vytisknout a s co největším počtem platných podpisů zaslat poštou na níže uvedenou adresu mluvčího petičního výboru pana Miroslava Uhlíře. Obálku prosím zřetelně nadepište kapitálkami "PETICE".

 

Petiční výbor:

Ing. Pavel Fišera, předseda občanského sdružení NAŠE Čelákovice
Martin Löser, předseda občanského sdružení Mochov – místo pro život
Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Regionu Pošembeří, o.p.s.
Mgr. Terezie Petišková, historička umění
Jaroslav Špaček, archeolog a historik
Ing. Miloslav Uhlíř, mluvčí petičního výboru,
Pod Přerovskou cestou 1271, 250 88 Čelákovice, oprávněný jednat jménem petičního výboru

www.nechcemeelektrarnu.cz www.mochovmistoprozivot.cz