Dopis Pana Netušila 12.10.2011 starostovi Čelákovic

Vážený pane starosto Pátku,
po přečtení Vámi podepsaného článku v aktuálním Zpravodaji města Čelákovic jsem nucen veřejně reagovat.

Na rozdíl od Vás se nedomnívám, že největší zásluhu na oddálení výstavby Elektrárny RWE máte Vy a nebo Komise proti výstavbě PPE jako spíše činnost občanských sdružení a samotných občanů Čelákovic a okolních obcí, kterým za toto patří poděkování. Z jejich iniciativy totiž vzešly petice, dopisy a memoranda, které až následně jsou prezentovány jako činnost komise.

Nechci ale touto cestou s Vámi vést diskusi, zda jsou Vaše zásluhy skutečné nebo jen domnělé. Rád bych Vás pouze veřejně upozornil na to, že RWE svůj projekt pouze pozastavila a zároveň v současné době probíhá legislativní proces schvalování zákonů, který ve výsledku umožní bezproblémovou stavbu elektrárny, pokud bude pro RWE nebo kteréhokoliv jiného investora ekonomicky výhodná.
Dovolím si Vám v této souvislosti připomenout, že na první schůzi komise jste slíbil setkání s náměstkem MPO, doposud se tak nestalo. A odpověď na dopis evropským komisařům? Tak ta se dostává k členům komise až s měsíčním zpožděním, přitom se jedná o velice důležitý dokument.
Vaše snaha vytvářet kladný mediální obraz o své osobě na úkor vlastní práce na oddálení hrozby výstavby, může vést pouze k jedinému výsledku – a to že stavba bude realizována. Komise byla založena pro koordinaci společného postupu proti RWE, nikoliv pro osobní prezentaci kteréhokoliv z jejích členů!

V úctě

Luboš Netušil
Místopředseda komise PPE, Rady zastupitelstva Města Čelákovic
V Čelákovicích 12.10.2011