Elektrárna Mochov

Obluda za humny?

Dali jsme si tu práci a zjistili si velké množství informací, které nás přesvědčili o tom, že investor RWE nejedná v souladu s dobrými sousedskými vztahy a spoustu již známých negativních informací o paroplynové elektrárně zatajuje. RWE sleduje výhradně komerční zájmy. Chce, aby zde, v tradičně zemědělském území, vyrostla paroplynová elektrárna s výkonem cca 850 – 1000 MW (v závislosti na okolní teplotě), která by proti stávajícímu stavu ještě více negativně zatížila naše životní prostředí. Stála by na polích, kde se hospodaří bez přestání stovky let. V sousedství významné lokality Natura 2000, kousek od Hrbáčkových tůní, jen 1600 m od Mochova, 450 m od plánované obytné zóny v Čelákovicích a 800 m od stávající zástavby.

Tento záměr by v případě jeho realizace jednoznačně změnil naše nejbližší okolí a zvrátil směřování kulturní krajiny s rezidenčními sídly na poloprůmyslové předměstí Prahy. Investor často používá jako obhajobu projektu termín “Okolí je plné stožárů a vedení vysokého napětí, takže ani nedojde k výraznému zásahu do vzhledu krajiny”. 

Ano v lokalitě plánované výstavby stojí rozvodna. Jenže elektrárna podle ústního vyjádření investora má mít až 70 m vysoké komíny a vypouštět do ovzduší tuny CO2 a jedovaté NOx spolu s párou. Ta velmi často může vytvářet inverzní mrak a zplodiny by tak neměly kam unikat. 

Elektrárna i přes její vyšší efektivitu než u uhelných by byla v každém pádě další novou zátěží, kterou bychom všichni pocítili nejen na kvalitě ovzduší, ale i např. na poklesu cen nemovitostí určených k bydlení

 

Investor prosazuje elektrárnu bez ohledu na názor občanů dotčených obcí

Zastupitelé obce Mochov na zasedání, které se konalo 4. 12. 2009 v sokolovně, veřejně zamítli výstavbu paroplynové elektrárny na  katastrálním území Mochova (Usnesení č. 200910). Investor se nechal takřka ihned slyšet, že přípravy projektu i přesto nezastaví a pokusí se změnit názor občanů. Petici o Odmítnutí výstavby paroplynové elektrárny podepsalo 250 občanů. 

 

Elektrárna není ještě definitivně zamítnuta

Čekáme obnovení nátlaku na obec a občany. Investor RWE se již pokusil nalomit některé občany tím, že nabídnul možnost přispívat na některé aktivity obce. Přitom máme i jiné možnosti, jak sehnat potřebné peníze, aniž bychom si proto za odpustek RWE (který by navíc byl použit jako reklama RWE se sloganem „my pomáháme“)  museli nechat postavit v bezprostřední blízkosti Mochova takového znečišťovatele. RWE jde i proti energetické koncepci státu, podle které je využití plynu pro výrobu elektřiny z hlediska strategické bezpečnosti státu nežádoucí. Tato elektrárna tedy není potřeba, šlo by pouze o snadný výdělek RWE.

 

Připojte se k našemu sdružení a zapojte se s námi do  prosazování názorů běžných občanů, kteří zde chtějí žít, vychovávat děti a nenechat si zničit životní prostředí. My chceme životní prostředí naopak dále zlepšovat, ne ho ničit!

 

Více informací (stanovy, přihláška aktuální informace) na: www.mochovmistoprozivot.cz

Martin Löser předseda sdružení Mochov – místo pro život, o.s.


Obce proti elektrárně:

Břežany II
Čelákovice
Horoušany
Jirny
Lázně Toušeň
Mochov
Nehvizdy
Přerov nad Labem
Vykáň
Vyšehořovice
Zápy
Zeleneč
Mikroregion Polabí (na základě usnesení ze dne 11.2.2010) Lysá n.L., Jiřice, Přerov n.L., Semice, St.Vestec, Stratov, Ostrá, St. Lysá, Bříství, Milovice
Mikroregion Pošembeří (na základě usnesení ze dne 23.3.2010) 21 obcí


Prezentace / Presentations:

Paroplynová elektrárna očima občanských sdružení (česká verze) 

Gas Power Plant with Combined Cycle technology (English version) 

Představení záměru paroplynové elektrárny (PPEL) společnosti RWE v Mochově


 

Dopis Pana Netušila 12.10.2011 starostovi Čelákovic

Vážený pane starosto Pátku, po přečtení Vámi podepsaného článku v aktuálním Zpravodaji města Čelákovic jsem nucen veřejně reagovat. Na rozdíl od Vás se nedomnívám, že největší zásluhu na oddálení výstavby Elektrárny RWE máte Vy a nebo Komise proti výstavbě PPE jako spíše činnost občanských sdružení a samotných občanů Čelákovic a okolních obcí, kterým za toto patří poděkování. Z jejich iniciativy totiž vzešly petice, dopisy a memoranda, které až následně jsou prezentovány jako činnost komise.

RWE Pozastavuje stavbu elektrárny u Mochova 12.9.2011

Publikováno 12.9.2011 12:24 zdroj E15

Konec výstavbu elektrárny u Čimického háje 2.9.2011

Podobná paroplynová elektrárna, kterou plánovala PRE na Praze 8 i díky odporu občanů stát nebude.

Memorandum - Májová výzva 1.5.2011

o vzájemné spolupráci obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti výstavbě paroplynové elektrárny u obce Mochov

Petice za respektování práva občanů na kvalitní životní prostředí 2.4.2010

Společnosti RWE Transgas a Alpiq stále pokračují v přípravě ryze komerční stavby obří paroplynové elektrárny o výkonu až 1 000 MW u obce Mochov ve Středočeském kraji a to i přes nesouhlas obce Mochov vyjádřený usnesením č. 200910 zastupitelstva obce Mochov ze dne 4. 12. 2009 a i přes odmítavé stanovisko desítek okolních obcí.

NECHCEME ELEKTRÁRNU V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ - Dne 13.10.2011 navštívili zástupci iniciativy NE ELEKTRÁRNĚ ThDr. Kateřinu Klasnovou


VIDEO: Výbuch paroplynové elektrárny v Middle Townu (Connecticut , USA) 7.2.2010 (prakticky identické dílo, jako plánovaná elektrárna v Mochově)